SZPIK KOSTNY


    Oddawanie szpiku

    Już od wielu lat ludzie oddają honorowo krew, osocze lub płytki krwi. Napędza ich świadomość, że mają szansę uratować komuś życie.

    Mają z tego ogromną satysfakcję, nieznaną nikomu spoza kręgów dawców krwi. W ostatnich latach coraz większą rolę w leczeniu nowotworowych chorób krwi i układu chłonnego spełnia przeszczep szpiku kostnego lub komórek macierzystych wyizolowanych z krwi krążącej w organizmie.

    Przeszczep szpiku lub komórek macierzystych znacznie różni się od innych, tradycyjnych transplantacji. W przypadku przeszczepu szpiku, nie przeszczepia się gotowego i uformowanego narządu, a jedynie komórki.