SZPIK KOSTNY


    Ilość dawców

    Niestety, w Polsce największą barierą, która wstrzymuje rozwój polskich rejestrów i fundacji są bardzo wysokie koszty badań. Wiąże się to z bardzo niską liczbą przetestowanych dawców. Jest to podstawowe ograniczenie stosowania przeszczepów szpiku kostnego. Dla porównania, w Polsce na około 38,8 milionów mieszkańców przypada około 15 tysięcy zarejestrowanych potencjalnych dawców, w Wielkiej Brytanii natomiast, na 59 milionów mieszkańców, zarejestrowanych dawców jest ponad 400 tysięcy.

    Niestety, ale główną przyczyną tak rażącej różnicy są kwestie finansowe.

    Dlatego też tak ważną rolę odgrywają honorowi dawcy szpiku kostnego. Dawstwo szpiku kostnego na świecie jest bezpłatne, a wszelkie koszty związane z wykonywaniem badań, podróżami do ośrodków przeprowadzających przeszczepy, a nawet koszty związane z opuszczeniem dni w pracy zostają zwracane, a dawca dodatkowo obejmowany jest specjalną opieką lekarską.